Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Niniejszym Zarząd Spółki MARKETEO.COM S.A. informuje o zwołaniu na dzień 15 grudnia 2010 roku o godz. 11.00, w Bydgoszczy, przy ul. Mostowej 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał Zgromadzenia, wzór formularza do głosowania przez pełnomocnika oraz wzór pełnomocnictw.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.