Zmiana w Zarządzie Spółki

2009-02-06

Treść raportu:
Zarząd Spółki MARKETEO.COM S.A. informuje, że w dniu 6 lutego 2009 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o odwołaniu Pana Marcina Kubika ze składu Zarządu Spółki MARKETEO.COM S.A.

Podstawa prawna:
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu GPW w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”, §3 ust. 2 punkt 11.

Osoby reprezentujące spółkę:
Agnieszka Bartoszewicz – Prezes Zarządu
Ryszard Zawieruszyński – Członek Zarządu