Zmiana Prezesa Zarządu MARKETEO.COM S.A.

2008-09-24

Treść raportu:
MARKETEO.COM S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 23 września 2008 r. Rada Nadzorcza Spółki postanowiła odwołać z pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Pana Ryszarda Zawieruszyńskiego. Pan Ryszard Zawieruszyński pozostaje w dalszym ciągu w składzie Zarządu MARKEEO.COM S.A. pełniąc funkcję członka Zarządu.

Rada Nadzorcza powierzyła jednocześnie pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu dotychczasowemu członkowi Zarządu Pani Agnieszce Bartoszewicz.

Podstawa prawna:
Załącznik nr 1do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu” § 3 ust 2 pkt 11.

Osoby reprezentujące spółkę:
Agnieszka Bartoszewicz – Prezes Zarządu
Ryszard Zawieruszyński – Członek Zarządu