Wyznaczenie pierwszego dnia notowań w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B

2008-07-03

Treść raportu:
Spółka MARKETEO.COM S.A. informuje, iż w dniu 2 lipca 2008 roku, zgodnie z uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 532/2008, pierwszy dzień notowań dla praw do akcji serii B został wyznaczony na dzień 3 lipca 2008 roku.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”

Osoby reprezentujące spółkę:
Ryszard Zawieruszyński – Prezes Zarządu
Agnieszka Bartoszewicz – Członek Zarządu