Wyniki spółki zależnej – Narzedzia.pl S.A.

2010-07-19

Treść raportu:

Zarząd Spółki MARKETEO.COM S.A. informuje, iż spółka Narzedzia.pl S.A., której 100% akcji stanowi własność Emitenta, w roku 2009 osiągnęła 12,1 mln zł przychodów ze sprzedaży.

Spółka Narzedzia.pl S.A. w 2010 roku prognozuje również znaczny wzrost przychodów na skutek wdrożenia szeregu autorskich projektów i innowacyjnych rozwiązań oraz stałego poszerzania asortymentu.
Sprzedaż za II kwartał 2010 roku wyniosła 4.530 tyś zł i stanowiła 142% wyników osiągniętych w II kwartale 2009 roku (3.188 tyś zł) Sprzedaż za I półrocze 2010 roku wyniosła 7.497 tyś zł. co stanowiło 140% wyników osiągniętych w I półroczu 2009 roku (5.363 tyś. zł).
Sklep internetowy Narzedzia.pl jest liderem w sprzedaży narzędzi i elektronarzędzi w sieci Internet w Polsce. Firma sprzedaje swoje produkty w pięciu sklepach internetowych, głównie wykorzystując witrynę: www.narzedzia.pl.
Emitent uznał, iż powyższa informacja jest istotna, albowiem może w sposób znaczący wpłynąć na cenę lub wartość akcji MARKETEO.COM S.A. Jednocześnie MARKETEO.COM S.A. informuje, że liczba użytkowników osiągnęła 5,2 mln w 2009 roku co stanowi istotny wzrost liczny użytkowników (o 110%) w porównaniu do roku 2008.


Podstawa Prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
„Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu
na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę
Agnieszka Bartoszewicz-Ksobiak, Prezes Zarządu
Ryszard Zawieruszyński, Członek Zarządu