Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZA MARKETEO.COM S.A. w dniu 15.12.2010 r.

Raport ESPI
Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 2 Ustawy o ofercie – WZA lista akcjonariuszy uprawnionych

Zarząd Spółki MARKETEO.COM S.A. przekazuje do wiadomości Komisji wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 15 grudnia 2010 roku, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów.