Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA ROTOPINO.PL S.A., które odbyło się 12 czerwca 2012 r.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:

Zarząd ROTOPINO.PL S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, które odbyło się w dniu 12 czerwca 2012 r:
– OPONEO.PL S.A., dysponująca na Walnym Zgromadzeniu 4.111.127 akcji, dającymi prawo do 4.111.127 głosów, stanowiącymi 41,11 % kapitału zakładowego Emitenta oraz stanowiącymi 41,11 % głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 12 czerwca 2012 r.
– TIM S.A., dysponująca na Walnym Zgromadzeniu 5.410.640 akcji, dającymi prawo do 5.410.640 głosów, stanowiącymi 54,1 % kapitału zakładowego Emitenta oraz stanowiącymi 54,1 % głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 12 czerwca 2012 r.