Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA MARKETEO.COM S.A., które odbyło się 30 czerwca 2010 r

2010-07-02

Treść raportu:

4/2010

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd MARKETEO.COM S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MARKETEO.COM S.A., które odbyło się 30 czerwca 2010 r:

1. Pan Maciej Świtalski, dysponujący na Walnym Zgromadzeniu 768.500 szt. akcji, dającymi prawo do 768.500 głosów, stanowiącymi 10,75 % kapitału zakładowego oraz stanowiącymi 14,89 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2010 r.
2. Pan Ryszard Zawieruszyński, dysponujący na Walnym Zgromadzeniu 1.908.649 szt. akcji, dającymi prawo do 1.908.649 głosów, stanowiącymi 26,69 % kapitału zakładowego oraz stanowiącymi 36,99 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2010 r.
3. Dariusz Topolewski, dysponujący na Walnym Zgromadzeniu 2.483.268 szt. akcji, dającymi prawo do 2.483.268 głosów, stanowiącymi 34,73 % kapitału zakładowego oraz stanowiącymi 48,12 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2010 r.

Osoby reprezentujące spółkę
Agnieszka Bartoszewicz-Ksobiak, Prezes Zarządu
Ryszard Zawieruszyński, Członek Zarządu