Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2011 roku

Zarząd Spółki MARKETEO.COM S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2011 roku:

OPONEO.PL S.A., dysponująca na Walnym Zgromadzeniu 6.300.000 akcji, dającymi prawo do 6.300.000 głosów, stanowiącymi 88,11 % kapitału zakładowego Emitenta oraz stanowiącymi 100 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2011 r.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie