Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2010 roku

2010-07-02

Treść raportu:

Zarząd Spółki MARKETEO.COM S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2010 roku, tj.:

1. Pan Maciej Świtalski, dysponujący na Walnym Zgromadzeniu 768.500 szt. akcji, dającymi prawo do 768.500 głosów, stanowiącymi 10,75 % kapitału zakładowego oraz stanowiącymi 14,89 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2010 r.
2. Pan Ryszard Zawieruszyński, dysponujący na Walnym Zgromadzeniu 1.908.649 szt. akcji, dającymi prawo do 1.908.649 głosów, stanowiącymi 26,69 % kapitału zakładowego oraz stanowiącymi 36,99 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2010 r.
3. Dariusz Topolewski, dysponujący na Walnym Zgromadzeniu 2.483.268 szt. akcji, dającymi prawo do 2.483.268 głosów, stanowiącymi 34,73 % kapitału zakładowego oraz stanowiącymi 48,12 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2010 r.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Osoby reprezentujące spółkę
Agnieszka Bartoszewicz-Ksobiak, Prezes Zarządu
Ryszard Zawieruszyński, Członek Zarządu