Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA MARKETEO.COM S.A. w dniu 15 grudnia 2010 r.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd MARKETEO.COM S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MARKETEO.COM S.A., które odbyło się w dniu 15 grudnia 2010 r:

1. Pan Ryszard Zawieruszyński, dysponujący na Walnym Zgromadzeniu 1.788.194 szt. akcji, dającymi prawo do 1.788.194 głosów, stanowiącymi 25,01 % kapitału zakładowego oraz stanowiącymi 25,01 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 15 grudnia 2010 r.