Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 15 grudnia 2010 roku

2010-12-15

Treść raportu:

Zarząd Spółki MARKETEO.COM S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 15 grudnia 2010 roku, tj.:

1. Pan Ryszard Zawieruszyński, dysponujący na Walnym Zgromadzeniu 1.788.194 szt. akcji, dającymi prawo do 1.788.194 głosów, stanowiącymi 25,01 % kapitału zakładowego oraz stanowiącymi 25,01 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 15 grudnia 2010 r.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %