Uzyskanie dostępu do systemu EBI

2017-08-21

Treść raportu:

Zarząd MARKETEO.COM S.A. informuje, iż w dniu 30 06 2008 roku Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie przydzieliła MARKETEO.COM S.A. dostęp do Elektronicznej Bazy Informacji (EBI). W związku z powyższym od dnia dzisiejszego MARKETEO.COM S.A. rozpoczyna przekazywanie informacji bieżących i okresowych za pośrednictwem systemu EBI.

Podstawa prawna:
Załącznik do Uchwały Nr 581/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 7 sierpnia 2007 r. „Zasady przekazywania informacji bieżących i okresowych na rynku NewConnect” §10.

Osoby reprezentujące spółkę:
Ryszard Zawieruszyński – Prezes Zarządu
Agnieszka Bartoszewicz – Członek Zarządu