UZYSKANIE DOSTĘPU DO ESPI

2009-01-14

Treść raportu:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:
Zarząd MARKETEO.COM S.A. informuje, że Spółka uzyskała dostęp do systemu ESPI. W związku z tym od dnia 14.01.2009 roku MARKETEO.COM S.A. rozpoczyna przekazywanie informacji za pośrednictwem systemu ESPI. Podstawa prawna: Par. 11 ust. 1 Regulaminu korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
14-01-2009
Agnieszka Bartoszewicz – Prezes Zarządu
Ryszard Zawieruszyński – Członek Zarządu