Uzupełnienie raportu półrocznego

2009-08-14

Treść raportu:

Zarząd MARKETEO.COM S.A. przesyła uzupełnienie raportu półrocznego opublikowanego w dniu 31 lipca 2009 roku (raport numer 17/2009). Uzupełnienie dotyczy informacji o kapitałach własnych Spółki w raz z danymi porównywalnymi za półrocze roku poprzedniego.

Podstawa prawna: § 5 ust. 4.1 i 4.2 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.