Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MARKETEO.COM S.A.

2010-12-15

Treść raportu:

14/2010
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie
Zarząd MARKETEO.COM S.A. podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 15 grudnia 2010 roku wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z uchwał.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.