Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 22 czerwca 2009 roku

2009-06-14

Treść raportu:
Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 22 czerwca 2009 roku

Zarząd MARKETEO.COM S.A. przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 22 czerwca 2009 roku.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 3 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu GPW w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”

Osoby reprezentujące spółkę:

Agnieszka Bartoszewicz – Prezes Zarządu
Ryszard Zawieruszyński – Członek Zarządu