Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 rok

2014-01-31

Treść raportu:

Zarząd Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2014 będą przekazywane w następujących terminach:
Raporty:
1. za IV kw. 2013r. – dnia 14 lutego 2014r.
2. za I kw. 2014r. – dnia 15 maja 2014r.
3. za II kw. 2014r. – dnia 14 sierpnia 2014r.
4. za III kw. 2014r. – dnia 13 listopada 2014r.
Raport roczny za 2013r. – dnia 20 marca 2014r.
Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemy Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w
alternatywny systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Osoby reprezentujące spółkę:
Ryszard Zawieruszyński – Prezes Zarządu
Maciej Posadzy – Członek Zarząd