Terminy przekazywania raportów okresowych w 2011 roku

2011-01-18

Treść raportu:

Zarząd MARKETEO.COM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2011 będą przekazywane w następujących terminach:

Jednostkowe i skonsolidowane raporty kwartalne:

za IV kw. 2010r. – dnia 10 lutego 2011r.
za I kw. 2011r. – dnia 9 maja 2011r.
za II kw. 2011r. – dnia 10 sierpnia 2011r.
za III kw. 2011r. – dnia 9 listopada 2011r.

Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2010r. – dnia 8 czerwca 2011r.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemy Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywny systemie obrotu na rynku NewConnect”.