Terminy przekazywania raportów okresowych w 2010 roku

2009-01-22

Treść raportu:
Dane szczegółowe:
Zarząd MARKETEO.COM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy informuje, że raporty
okresowe w roku obrotowym 2010 będą przekazywane w następujących terminach:

Jednostkowe i skonsolidowane raporty kwartalne:

za IV kw. 2009 r. – dnia 15 lutego 2010 r.
za I kw. 2010 r. – dnia 17 maja 2010 r.
za II kw. 2010 r. – dnia 16 sierpnia 2010 r.
za III kw. 2010 r. – dnia 15 listopada 2010 r.

Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2009 r. – dnia 15 czerwca 2010r.

Podstawa prawna:
§6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
„Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu
na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę
Agnieszka Bartoszewicz-Ksobiak, Prezes Zarządu
Ryszard Zawieruszyński, Członek Zarządu