Skonsolidowany raport roczny za 2010 rok

2011-06-16

Treść raportu:

Zarząd Spółki MARKETEO.COM S.A z siedzibą w Bydgoszczy przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport roczny za 2010 rok.

Podstawa prawna: Par. 5 ust. 1 pkt 2) w zw. z par. 5 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.