Skonsolidowany i jednostkowy raport za IV kwartał 2010 r.

2011-02-10

Treść raportu:

Zarząd MARKETEO.COM S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za IV kwartał 2010 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”