Skonsolidowany i jednostkowy raport za II kwartał 2011 r.

2011-08-10

Treść raportu:

Zarząd MARKETEO.COM S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za II kwartał 2011 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.