Skonsolidowany i jednostkowy raport za I kwartał 2010 r.

2010-05-17

Treść raportu:

Zarząd MARKETEO.COM S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2010 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu
Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:
Agnieszka Bartoszewicz-Ksobiak, Prezes Zarządu
Ryszard Zawieruszyński, Członek Zarządu