Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą

2010-01-21

Treść raportu:

Zarząd Spółki Marketeo.com S.A. informuje, iż z dniem 21 stycznia 2010 roku wypowiedział umowę i tym samym zakończył współpracę z Autoryzowanym Doradcą Spółki na rynku NewConnect – Kancelarią Radców Prawnych Leszek Czarny, Wojciech Budny i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Warszawie.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2009 roku, zmienioną Uchwałą Nr 753/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 28 grudnia 2009 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.


Osoby reprezentujące spółkę
Agnieszka Bartoszewicz, Prezes Zarządu
Ryszard Zawieruszyński, Członek Zarządu