Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

2010-07-20

Treść raportu:

Zarząd MARKETEO.COM S.A. informuje, że w dniu 19 lipca 2010 roku otrzymałoświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej MARKETEO.COM S.A. przez Pana Arkadiusza Kocembę.
Z otrzymanego oświadczenia wynika, że rezygnacja Pana Arkadiusza Kocemby podyktowana jest względami osobistymi. Spółka w możliwie krótkim czasie podejmie kroki zmierzające do zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, którego przedmiotem będzie uzupełnienie składu Rady Nadzorczej MARKETEO.COM S.A.

Podstawa prawna:
Podstawa Prawna: § 3 ust. 2 pkt.11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu
Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę
Agnieszka Bartoszewicz-Ksobiak, Prezes Zarządu
Ryszard Zawieruszyński, Członek Zarząd