Rejestr Akcjonariuszy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Rotopino.pl S.A. w dniu 15 października 2021 roku podjęło decyzję o wyborze Trigon Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Mogilskiej 65, jako podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy.

Regulamin prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy

Klauzula RODO