Wskaźniki rentowności

Wskaźniki rentowności % 2020 2019 2018
Marża EBIT w % (EBIT/Przychody ze sprzedaży) x 100%3,9%0,9%0,4%
Marża EBITDA w % (EBITDA/Przychody ze sprzedaży) x 100%4,5%1,6%1,2%
Marża brutto na sprzedaży w % (Zysk brutto ze sprzedaży/Przychody ze sprzedaży) x 100%3,8%1,1%1,8%
Marża zysku (straty) netto w % (Zysk netto/Przychody ze sprzedaży) x 100%2,9%0,7%0,2%
Wskaźnik zwrotu z aktywów – ROA (Zysk netto/Aktywa razem) x 100%10,9%2,8%0,8%
Wskaźnik zwrotu z kapitału – ROE (Zysk netto/Kapitał własny) x 100%18,7%4,1%1,2%