Raport za IV kwartał 2011 r. Rotopino.pl S.A.

2012-02-13

Treść raportu:

Raport za IV kwartał 2011 r. Rotopino.pl S.A.
Dane szczegółowe:
Zarząd Rotopino.pl S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za IV kwartał 2011 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.