Raport za I kwartał 2012 r.

2012-05-15

Treść raportu:

Zarząd Rotopino.pl S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2012 roku.


Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.