Raport roczny za 2015 rok

2016-03-21

Treść raportu:

Zarząd Spółki Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przekazuje w załączeniu raport roczny za 2015 rok. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.