Raport roczny za 2011 rok

2012-03-21

Treść raportu:

Zarząd Spółki Rotopino.pl S.A z siedzibą w Bydgoszczy przekazuje w załączeniu raport roczny za 2011 rok.

Podstawa prawna: Par. 5 ust. 1, pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.