Raport okresowy za IV kwartał 2015 roku

2016-05-13

Treść raportu:

Zarząd Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przekazuje w załączeniu raport okresowy za IV kwartał 2015 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.