Raport okresowy za IV kwartał 2013 roku

2014-02-14

Treść raportu:

Zarząd Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przekazuje w załączeniu raport okresowy za IV kwartał 2013 roku.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w
alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Załączniki:
2014-02-14 – Rotopino – raport 4Q 2013.pdf rozmiar: 787.9 kB
Osoby reprezentujące spółkę:
Ryszard Zawieruszyński – Prezes Zarządu
Maciej Posadzy – Członek Zarząd