Raport okresowy za IV kwartał 2009 roku – jednostkowy i skonsolidowany

2010-02-15

Zarząd MARKETEO.COM S.A przekazuje w załączeniu jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2009r.

Podstawa Prawna:
§ 5 ust 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
„Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym, systemie obrotu
na rynku NewConnect”.

Osoby Reprezentujące spółkę:
Agnieszka Bartoszewicz-Ksobiak – Prezes Zarządu
Ryszard Zawieruszyński – członek Zarządu