Raport kwartalny MARKETEO.COM S.A za 3 kwartał 2009 roku

2009-11-13

Treść raportu:


Zarząd MARKETEO.COM S.A przekazuje w załączniku raport kwartalny za 3 kwartał 2009r.


Podstawa prawna: § 5 Załącznika do Uchwały Nr 363/2009 Zarządu GPW w Warszawie z dnia 27 lipca 2009 roku ” Informacje bieżące i okresowe w ASO”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Agnieszka Bartoszewicz – Prezes Zarządu
Ryszard Zawieruszyński – członek Zarządu