Raport kwartalny

2012-08-10

Treść raportu:

Raport za II kwartał 2012 r.
Zarząd Rotopino.pl S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2012 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”