Rada Nadzorcza

Ryszard Zawieruszyński

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Od dnia 29.12.2020

Michał Butkiewicz

Członek Rady Nadzorczej

Od dnia 29.12.2020

Maciej Karpusiewicz

Członek Rady Nadzorczej

Od dnia 29.12.2020

Ernest Pujszo

Członek Rady Nadzorczej

Od dnia 29.12.2020

Wojciech Topolewski

Członek Rady Nadzorczej

Od dnia 29.12.2020