Powołanie Prokurenta Spółki

2009-02-12

Treść raportu:
Zarząd Spółki MARKETEO.COM S.A. informuje, że w dniu 11 lutego 2009 została za zgodą Rady Nadzorczej Spółki udzielona prokura dla Pani Anny Marii Muller.

Pani Anna Maria Muller ukończyła Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Swoją karierę zaczynała w Firmie Wolexim. W spółce MARKETEO.COM S.A. pracuje od 10.01.2005 pełniąc funkcję głównej księgowej.

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 punkt 11 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu GPW w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Agnieszka Bartoszewicz – Prezes Zarządu
Ryszard Zawieruszyński – Członek Zarządu