OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Niniejszym Zarząd Spółki Rotopino.pl S.A. informuje o zwołaniu na dzień 12 czerwca 2012 roku o godz. 11.00, w Bydgoszczy, przy ul. Podleśnej 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał Zgromadzenia, wzór formularza do głosowania przez pełnomocnika oraz wzór pełnomocnictw.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.