Ogłoszenie o zwołaniu WZA

13 maja 2013 roku odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11.00, w Bydgoszczy przy ul. Podleśnej 17.