OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

2010-11-19

Treść raportu:

11/2010

Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie.

Zarząd Spółki MARKETEO.COM S.A. przekazuje w załączeniu teść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 15 grudnia 2010 roku wraz z projektami uchwał, formularzem do głosowania przez pełnomocnika oraz wzorami pełnomocnictw.