OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie.

Niniejszym Zarząd Spółki MARKETEO.COM S.A. informuje o zwołaniu na dzień 14 listopada 2011 roku o godz. 10.00, w Bydgoszczy, przy ul. Podleśnej 17 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał Zgromadzenia, wzór formularza do głosowania przez pełnomocnika.