Nabycie akcji spółki powiązanej osobowo

2010-07-09

Treść raportu:

Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 08 lipca 2010 roku podczas sesji zwykłej na rynku regulowanym, MARKETEO.COM S.A. dokonała nabycia 7.000 akcji spółki publicznej Oponeo.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy za cenę 6,90 zł za jedną akcję. Pomimo stosunkowo niskiej wartości ww. transakcji, Zarząd Marketeo.com S.A. uznał tą informację za istotną z uwagi na występowanie powiązań osobowych w organach obu spółek – Członek Zarządu MARKETEO.COM S.A. Pan Ryszard Zawieruszyński pełni jednocześnie funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w spółce Oponeo.pl S.A. oraz posiada znaczne pakiety akcji w obu spółkach.

Podstawa Prawna:

§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę
Agnieszka Bartoszewicz-Ksobiak, Prezes Zarządu
Ryszard Zawieruszyński, Członek Zarządu