Nabycie akcji spółki powiązanej osobowo

2010-09-03

Treść raportu:

Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 02 września 2010 roku podczas sesji zwykłej na rynku regulowanym, MARKETEO.COM S.A. dokonała nabycia 4.088 akcji spółki publicznej Oponeo.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy za cenę 9,70 zł za jedną akcję. Pomimo stosunkowo niskiej wartości ww. transakcji, Zarząd Marketeo.com S.A. uznał tą informację za istotną z uwagi na występowanie powiązań osobowych w organach obu spółek – członek Zarządu MARKETEO.COM S.A. Pan Ryszard Zawieruszyński pełni jednocześnie funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w spółce Oponeo.pl S.A. oraz posiada znaczne pakiety akcji w obu spółkach.
Po dokonaniu ww. transakcji MARKETEO.COM S.A. posiada łącznie 43.900 akcji spółki Oponeo.pl S.A. co stanowi 0,34% w jej kapitale zakładowym.

Podstawa Prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę
Agnieszka Bartoszewicz-Ksobiak, Prezes Zarządu
Ryszard Zawieruszyński, Członek Zarządu