Nabycie akcji spółki powiązanej osobowo

2010-07-21

Treść raportu:

Zarząd Emitenta informuje, iż w dniach 20-21 lipca 2010 roku podczas sesji zwykłej na rynku regulowanym, MARKETEO.COM S.A. dokonała nabycia 32812 akcji spółki publicznej Oponeo.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy za średnią cenę 7,72 zł za jedną akcję. Pomimo stosunkowo niskiej wartości ww. transakcji, Zarząd Marketeo.com S.A. uznał tą informację za istotną z uwagi na występowanie powiązań osobowych w organach obu spółek — członek Zarządu MARKETEO.COM S.A. Pan Ryszard Zawieruszyński pełni jednocześnie funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w spółce Oponeo.pl S.A. oraz posiada znaczne pakiety akcji w obu spółkach.

Po dokonaniu ww. transakcji MARKETEO.COM S.A. posiada łącznie 39 812 akcji spółki Oponeo.pl S.A. co stanowi 0,44% w jej kapitale zakładowym.

Podstawa Prawna:

§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę
Agnieszka Bartoszewicz-Ksobiak, Prezes Zarządu
Ryszard Zawieruszyński, Członek Zarządu