MARKETEO.COM S.A. Uchwały podjęte na ZWZA w dniu 22 czerwca 2009 r.

Zarząd MARKETEO.COM S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 22 czerwca 2009 roku. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 5 załącznika nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.

Osoby reprezentujące spółkę: Agnieszka Bartoszewicz Prezes Zarządu,
Ryszard Zawieruszyński Członek Zarządu