Korekta Raportu skonsolidowanego za III kwartał 2009 r.

2009-11-20

Treść raportu:

Zarząd MARKETEO.COM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy w załączeniu przedstawia korektę skonsolidowanego raportu kwartalnego nr 23/2009 obejmującego okres od 01.07.2009 do 30.09.2009 roku.

Sporządzona korekta została dokonana z uwagi na omyłkowe nieuwzględnienie w pierwotnym raporcie danych finansowych w ujęciu narastającym.

Podstawa prawna: § 5 Załącznika do Uchwały Nr 363/2009 Zarządu GPW w Warszawie z dnia 27 lipca 2009 roku „Informacje bieżące i okresowe w ASO”.


Załączniki: MARKETEO RAPORT 3- kwartał 20 11 2009 skonsolidowany korekta.pdf rozmiar: 434.0 kB

Osoby reprezentujące spółkę:
* Agnieszka Bartoszewicz – Prezes Zarządu
* Ryszard Zawieruszyński – Członek Zarządu