Korekta Raportu jednostkowego i skonsolidowanego za III kwartał 2010 r.

2011-02-10

Treść raportu:

Zarząd MARKETEO.COM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy informuję, iż w załącznikach do raportu kwartalnego nr 31/2010, tj. w jednostkowym i skonsolidowanym raporcie za III kwartał 2010 roku dostrzeżono następujące błędy:

1. W raporcie jednostkowym w tabeli „Wybrane jednostkowe dane finansowe Emitenta”
a) błędnie wskazano w pozycji „aktywa trwałe”, – na dzień 30.09.2010 r. kwotę 2.583,59 zamiast prawidłowej kwoty 2.106,98
b) błędnie wskazano w pozycji „aktywa obrotowe” – na dzień 30.09.2010 r. kwotę 501,72 zamiast prawidłowej kwoty 978,33
c) błędnie wskazano w pozycji „aktywa trwałe” – narastająco – kwotę 2.583,59 zamiast prawidłowej kwoty 2.106,98
d) błędnie wskazano w pozycji „aktywa obrotowe” – narastająco – kwotę 501,72 zamiast prawidłowej kwoty 978,33.

2. W raporcie skonsolidowanym w tabeli „Wybrane skonsolidowane dane finansowe Emitenta”
a) błędnie wskazano w pozycji „aktywa trwałe”, – na dzień 30.09.2010 r. kwotę 2.111,06 zamiast prawidłowej kwoty 1.634,45
b) błędnie wskazano w pozycji „aktywa obrotowe” – na dzień 30.09.2010 r. kwotę 3.182,85 zamiast prawidłowej kwoty 3.659,46
c) błędnie wskazano w pozycji „aktywa trwałe” – narastająco – kwotę 2.111,06 zamiast prawidłowej kwoty 1.634,45
d) błędnie wskazano w pozycji „aktywa obrotowe” – narastająco – kwotę 3.182,85 zamiast prawidłowej kwoty 3.659,46.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że niniejsza korekta nie wpływa na wynik Spółki za III kwartał 2010 roku.

Podstawa Prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”