Kalendarium

Archiwum wydarzeń

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2019 roku
31.01.2019
Raporty:

 • za IV kw. 2018 r. – dnia 14 lutego 2019 r.
 • za I kw. 2019 r. – dnia 15 maja 2019 r.
 • za II kw. 2019 r. – dnia 14 sierpnia 2019 r.
 • za III kw. 2019 r.- dnia 14 listopada 2019 r.

Raport roczny za 2018 r. – dnia 10 kwietnia 2019 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podawane do publicznej wiadomości przez Emitenta w formie raportu bieżącego.

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2018
31.01.2018
Raporty:

 • za IV kw. 2017 r. – dnia 14 lutego 2018 r.
 • za I kw. 2018 r. – dnia 15 maja 2018 r.
 • za II kw. 2018 r. – dnia 14 sierpnia 2018 r.
 • za III kw. 2018 r.- dnia 14 listopada 2018 r.

Raport roczny za 2017 r. – dnia 11 kwietnia 2018 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podawane do publicznej wiadomości przez Emitenta w formie raportu bieżącego.

Pobierz plik: 2018-01-31 – EBI – potwierdzenie.pdf

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2017 r.
22.05.2017
Zarząd Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2017 będą przekazywane w następujących terminach:
Raporty:

 1. za IV kw. 2016r. – dnia 14 lutego 2017r.
 2. za I kw. 2017r. – dnia 12 maja 2017r.
 3. za II kw. 2017r. – dnia 14 sierpnia 2017r.
 4. za III kw. 2017r. – dnia 14 listopada 2017r.
  Raport roczny za 2016r. – dnia 29 marca 2017r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podawane do publicznej wiadomości
przez Emitenta w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemy Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w
alternatywny systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Osoby reprezentujące spółkę:
Ryszard Zawieruszyński – Prezes Zarządu
Maciej Posadzy – Członek Zarządu

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2015 r.
31.01.2015
Zarząd Rotopino.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy informuje, że raporty okresowe w 2015 roku będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

 1. za IV kw. 2014 r. – w dniu 13 lutego 2015 r.,
 2. za I kw. 2015 r. – w dniu 15 maja 2015 r.,
 3. za II kw. 2015 r. – w dniu 14 sierpnia 2015 r.,
 4. za III kw. 2015 r. – w dniu 13 listopada 2015 r.
  Raport roczny za 2014 r. w dniu 20 marca 2015 r.
  Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podawane do publicznej wiadomości przez Emitenta w formie raportu bieżącego. Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
  Osoby reprezentujące spółkę:
  Ryszard Zawieruszyński – Prezes Zarządu
  Maciej Posadzy – Członek Zarządu

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku
31.01.2014
Zarząd Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2014 będą przekazywane w następujących terminach:
Raporty:

 1. za IV kw. 2013r. – dnia 14 lutego 2014r.
 2. za I kw. 2014r. – dnia 15 maja 2014r.
 3. za II kw. 2014r. – dnia 14 sierpnia 2014r.
 4. za III kw. 2014r. – dnia 13 listopada 2014r.
  Raport roczny za 2013r. – dnia 20 marca 2014r.
  Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemy Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w
  alternatywny systemie obrotu na rynku NewConnect”.
  Osoby reprezentujące spółkę:
  Ryszard Zawieruszyński – Prezes Zarządu
  Maciej Posadzy – Członek Zarządu

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku
22.01.2013
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku
Zarząd Rotopino.pl S.A. informuje, że raporty okresowe Spółki w 2013 roku publikowane będą w następujących terminach:
Raporty:

 1. za IV kwartał 2012 roku – w dniu 14 lutego 2013 roku,
 2. za I kwartał 2013 roku – w dniu 14 maja 2013 roku,
 3. za II kwartał 2013 roku – w dniu 14 sierpnia 2013 roku,
 4. za III kwartał 2013 roku – w dniu 13 listopada 2013 roku,
  Raport roczny za 2012 rok – w dniu 21 marca 2013 roku.
  Podstawa prawna:
  & 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Zmiana daty publikacji raportu za I kwartał 2012 roku.
07.05.2012
Zarząd Rotopino.pl S.A. informuje o zmianie terminu publikacji raportu za I kwartał 2012 rok. Zgodnie z raportem bieżącym z dnia 11 stycznia 2012 roku nr 1/2012 pierwotny termin przekazania raportu
za I kwartał 2012 rok był wyznaczony na dzień 10 maja 2012 r. Nowy termin publikacji raportu za I kwartał 2012 roku został wyznaczony jest na dzień 15 maja 2012 r. Terminy publikacji pozostałych raportów okresowych pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Zmiana daty publikacji raportu rocznego za 2011 rok
15.03.2012

Zarząd Rotopino.pl S.A. informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za 2011 rok. Zgodnie z raportem bieżącym z dnia 11 stycznia 2012 roku nr 1/2012 pierwotny termin przekazania raportu rocznego za 2011 rok był wyznaczony na dzień 6 czerwca 2012 r. Nowy termin publikacji raportu rocznego za 2011 roku został wyznaczony na dzień
20 marca 2012 r. Terminy publikacji pozostałych raportów okresowych pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Zmiana daty publikacji raportu za IV kwartał 2011 roku.
06.02.2012
Zarząd Rotopino.pl S.A. informuje o zmianie terminu publikacji raportu za IV kwartał 2011 rok. Zgodnie z raportem bieżącym z dnia 11 stycznia 2012 roku nr 1/2012 pierwotny termin przekazania raportu za IV kwartał 2011 rok był wyznaczony na dzień 10 lutego 2012 r. Nowy termin publikacji raportu za IV kwartał 2011 roku został wyznaczony jest na dzień 13 lutego 2012 r. Terminy publikacji pozostałych raportów okresowych pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku.
11.01.2012
Zarząd Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2012 będą przekazywane w następujących terminach:

Raport: za IV kw. 2011r. – dnia 10 lutego 2012r.

Raporty:
za I kw. 2012r. – dnia 10 maja 2012r.
za II kw. 2012r. – dnia 10 sierpnia 2012r.
za III kw. 2012r. – dnia 8 listopada 2012r.

Raport roczny za 2011r. – dnia 6 czerwca 2012r.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemy Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywny systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Zmiana daty publikacji raportu rocznego za 2010 rok
03.06.2011
Zarząd MARKETEO.COM S.A. informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za 2010 rok. Zgodnie z raportem bieżącym z dnia 18 stycznia 2011 roku nr 2/2011 pierwotny termin przekazania raportu rocznego za 2010 r. był wyznaczony na dzień 08 czerwca 2011 r. Nowy termin publikacji raportu rocznego za rok 2010 został wyznaczony jest na dzień 14 czerwca 2011 r. Terminy publikacji pozostałych raportów okresowych pozostają bez zmian. Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2011 roku
18.01.2011
Zarząd MARKETEO.COM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2011 będą przekazywane w następujących terminach:

Jednostkowe i skonsolidowane raporty kwartalne:

za IV kw. 2010r. – dnia 10 lutego 2011r.

za I kw. 2011r. – dnia 9 maja 2011r.

za II kw. 2011r. – dnia 10 sierpnia 2011r.

za III kw. 2011r. – dnia 9 listopada 2011r.

Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2010r. – dnia 8 czerwca 2011r.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemy Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywny systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2009 r. – dnia 15 czerwca 2010 r.
15.06.2010
Publikacja raportu za I kw. 2010 r. – dnia 17 maja 2010 r.
17.05.2010
Publikacja raportu za IV kw. 2009 r. – dnia 15 lutego 2010 r.
15.02.2010
Raport kwartalny MARKETEO.COM S.A za 3 kwartał 2009 roku.
13.11.2009

Publikacja raportu za I półrocze 2009 roku. 31.07.2009
31.07.2009